First Time Manager 2019

First Time Manager (edycja XXI)

GRUPA D – Warszawa
GRUPA E – Warszawa
GRUPA GDA 2 – Gdańsk
GRUPA KRK 2 – Kraków
GRUPA WRO 2 – Wrocław


Sesja 1: Rola menedżera
grupa D 22-23.02.2019 piątek, sobota
Sesja 2: Komunikacja i relacje
grupa D 08-09.03.2019 piątek, sobota
Sesja 3: Praca z zespołem
grupa D 22-23.03.2019 piątek, sobota
Sesja 4: Motywacja i zaangażowanie
grupa D 05-06.04.2019 piątek, sobota
Sesja 5: Zarządzanie sobą
grupa D 17-18.05.2019 piątek, sobota
Sesja 1: Rola menedżera
grupa E 15-16.05.2019 środa, czwartek
Sesja 2: Komunikacja i relacje
grupa E 29-30.05.2019 środa, czwartek
Sesja 3: Praca z zespołem
grupa E 26-27.06.2019 środa, czwartek
Sesja 4: Motywacja i zaangażowanie
grupa E 10-11.07.2019 środa, czwartek
Sesja 5: Zarządzanie sobą
grupa E 21-22.08.2019 środa, czwartek
Sesja 1: Rola menedżera
grupa GDA 2 12-13.04.2019 piątek, sobota
Sesja 2: Komunikacja i relacje
grupa GDA 2 10-11.05.2019 piątek, sobota
Sesja 3: Praca z zespołem
grupa GDA 2 24-25.05.2019 piątek, sobota
Sesja 4: Motywacja i zaangażowanie
grupa GDA 2 07-08.06.2019 piątek, sobota
Sesja 5: Zarządzanie sobą
grupa GDA 2 28-29.06.2019 piątek, sobota
Sesja 1: Rola menedżera
grupa KRK 2 05-06.04.2019 piątek, sobota
Sesja 2: Komunikacja i relacje
grupa KRK 2 26-27.04.2019 piątek, sobota
Sesja 3: Praca z zespołem
grupa KRK 2 17-18.05.2019 piątek, sobota
Sesja 4: Motywacja i zaangażowanie
grupa KRK 2 31.05-01.06.2019 piątek, sobota
Sesja 5: Zarządzanie sobą
grupa KRK 2 14-15.06.2019 piątek, sobota
Sesja 1: Rola menedżera
grupa WRO 2 15-16.03.2019 piątek, sobota
Sesja 2: Komunikacja i relacje
grupa WRO 2 29-30.03.2019 piątek, sobota
Sesja 3: Praca z zespołem
grupa WRO 2 12-13.04.2019 piątek, sobota
Sesja 4: Motywacja i zaangażowanie
grupa WRO 2 10-11.05.2019 piątek, sobota
Sesja 5: Zarządzanie sobą
grupa WRO 2 31.05-01.06.2019 piątek, sobota