HR Management 2019

GRUPA KR2 – Kraków
GRUPA POZ – Poznań


Sesja 1: Strategia: nowy model w zmieniającym się świecie
grupa KR2 24-25.05.2019 piątek, sobota
Sesja 2: Strategia firmy a strategia kapitału ludzkiego
grupa KR2 23-24.08.2019 piątek, sobota
Sesja 3: Skuteczne przywództwo: wymiar organizacyjny i indywidualny
grupa KR2 27-28.09.2019 piątek, sobota
Sesja 4: Pracownicy jako kluczowy czynnik sukcesu firmy: pozyskanie, rozwój i zaangażowanie
grupa KR2 25-26.10.2019 piątek, sobota
Sesja 5: Zarządzanie zespołami i wprowadzanie zmian
grupa KR2 15-16.11.2019 piątek, sobota
Sesja 1: Strategia: nowy model w zmieniającym się świecie
grupa POZ 07-08.06.2019 piątek, sobota
Sesja 2: Strategia firmy a strategia kapitału ludzkiego
grupa POZ 09-10.08.2019 piątek, sobota
Sesja 3: Skuteczne przywództwo: wymiar organizacyjny i indywidualny
grupa POZ 13-14.09.2019 piątek, sobota
Sesja 4: Pracownicy jako kluczowy czynnik sukcesu firmy: pozyskanie, rozwój i zaangażowanie
grupa POZ 11-12.10.2019 piątek, sobota
Sesja 5: Zarządzanie zespołami i wprowadzanie zmian
grupa POZ 22-23.11.2019 piątek, sobota