Management 2020

GRUPA A – Warszawa – BRAK WOLNYCH MIEJSC
GRUPA B – Warszawa
GRUPA GDA – Gdańsk
GRUPA WRO – Wrocław


Sesja 1: Strategia: nowy model w zmieniającym się świecie
grupa A 06-07.09.2019 piątek, sobota
Sesja 2: Tworzenie wygrywających strategii: zasady, komponenty i proces tworzenia
grupa A 18-19.10.2019 piątek, sobota
Sesja 3: Strategia firmy a strategia kapitału ludzkiego
grupa A 15-16.11.2019 piątek, sobota
Sesja 4: Skuteczne przywództwo: wymiar organizacyjny i indywidualny
grupa A 13-14.12.2019 piątek, sobota
Sesja 5: Pracownicy jako kluczowy czynnik sukcesu firmy: pozyskanie, rozwój i zaangażowanie
grupa A 24-25.01.2020 piątek, sobota
Sesja 6: Zarządzanie zespołami i wprowadzanie zmian
grupa A 28-29.02.2020 piątek, sobota
Sesja 7: Klient jako centrum przychodów i zysków
grupa A 27-28.03.2020 piątek, sobota
Sesja 8: Marketing strategiczny: analiza, planowanie i realizacja
grupa A 17-18.04.2020 piątek, sobota
Sesja 9: Nowoczesne media i nowe technologie a pozyskiwanie, utrzymywanie i rozwój wartości klienta
grupa A 15-16.05.2020 piątek, sobota
Sesja 10: Rola analizy ekonomicznej w budowie wartości firmy
grupa A 19-20.06.2020 piątek, sobota
Sesja 11: Analiza ekonomiczna projektów i przedsięwzięć
grupa A 10-11.07.2020 piątek, sobota
Sesja 12: Od komunikacji do negocjacji
grupa A 28-29.08.2020 piątek, sobota
Sesja 1: Strategia: nowy model w zmieniającym się świecie
grupa B 13-14.12.2019 piątek, sobota
Sesja 2: Tworzenie wygrywających strategii: zasady, komponenty i proces tworzenia
grupa B 17-18.01.2020 piątek, sobota
Sesja 3: Strategia firmy a strategia kapitału ludzkiego
grupa B 07-08.02.2020 piątek, sobota
Sesja 4: Skuteczne przywództwo: wymiar organizacyjny i indywidualny
grupa B 06-07.03.2020 piątek, sobota
Sesja 5: Pracownicy jako kluczowy czynnik sukcesu firmy: pozyskanie, rozwój i zaangażowanie
grupa B 03-04.04.2020 piątek, sobota
Sesja 6: Zarządzanie zespołami i wprowadzanie zmian
grupa B 08-09.05.2020 piątek, sobota
Sesja 7: Klient jako centrum przychodów i zysków
grupa B 05-06.06.2020 piątek, sobota
Sesja 8: Marketing strategiczny: analiza, planowanie i realizacja
grupa B 03-04.07.2020 piątek, sobota
Sesja 9: Nowoczesne media i nowe technologie a pozyskiwanie, utrzymywanie i rozwój wartości klienta
grupa B 21-22.08.2020 piątek, sobota
Sesja 10: Rola analizy ekonomicznej w budowie wartości firmy
grupa B 18-19.09.2020 piątek, sobota
Sesja 11: Analiza ekonomiczna projektów i przedsięwzięć
grupa B 09-10.10.2020 piątek, sobota
Sesja 12: Od komunikacji do negocjacji
grupa B 06-07.11.2020 piątek, sobota
Sesja 1: Strategia: nowy model w zmieniającym się świecie
grupa GDA 11-12.10.2019 piątek, sobota
Sesja 2: Tworzenie wygrywających strategii: zasady, komponenty i proces tworzenia
grupa GDA 15-16.11.2019 piątek, sobota
Sesja 3: Strategia firmy a strategia kapitału ludzkiego
grupa GDA 13-14.12.2019 piątek, sobota
Sesja 4: Skuteczne przywództwo: wymiar organizacyjny i indywidualny
grupa GDA 31.01-1.02.2020 piątek, sobota
Sesja 5: Pracownicy jako kluczowy czynnik sukcesu firmy: pozyskanie, rozwój i zaangażowanie
grupa GDA 28-29.02.2020 piątek, sobota
Sesja 6: Zarządzanie zespołami i wprowadzanie zmian
grupa GDA 20-21.03.2020 piątek, sobota
Sesja 7: Klient jako centrum przychodów i zysków
grupa GDA 17-18.04.2020 piątek, sobota
Sesja 8: Marketing strategiczny: analiza, planowanie i realizacja
grupa GDA 15-16.05.2020 piątek, sobota
Sesja 9: Nowoczesne media i nowe technologie a pozyskiwanie, utrzymywanie i rozwój wartości klienta
grupa GDA 19-20.06.2020 piątek, sobota
Sesja 10: Rola analizy ekonomicznej w budowie wartości firmy
grupa GDA 03-04.07.2020 piątek, sobota
Sesja 11: Analiza ekonomiczna projektów i przedsięwzięć
grupa GDA 28-29.08.2020 piątek, sobota
Sesja 12: Od komunikacji do negocjacji
grupa GDA 11-12.09.2020 piątek, sobota
Sesja 1: Strategia: nowy model w zmieniającym się świecie
grupa WRO 15-16.11.2019 piątek, sobota
Sesja 2: Tworzenie wygrywających strategii: zasady, komponenty i proces tworzenia
grupa WRO 29-30.11.2019 piątek, sobota
Sesja 3: Strategia firmy a strategia kapitału ludzkiego
grupa WRO 10-11.01.2020 piątek, sobota
Sesja 4: Skuteczne przywództwo: wymiar organizacyjny i indywidualny
grupa WRO 28-29.02.2020 piątek, sobota
Sesja 5: Pracownicy jako kluczowy czynnik sukcesu firmy: pozyskanie, rozwój i zaangażowanie
grupa WRO 06-07.03.2020 piątek, sobota
Sesja 6: Zarządzanie zespołami i wprowadzanie zmian
grupa WRO 17-18.04.2020 piątek, sobota
Sesja 7: Klient jako centrum przychodów i zysków
grupa WRO 15-16.05.2020 piątek, sobota
Sesja 8: Marketing strategiczny: analiza, planowanie i realizacja
grupa WRO 19-20.06.2020 piątek, sobota
Sesja 9: Nowoczesne media i nowe technologie a pozyskiwanie, utrzymywanie i rozwój wartości klienta
grupa WRO 10-11.07.2020 piątek, sobota
Sesja 10: Rola analizy ekonomicznej w budowie wartości firmy
grupa WRO 28-29.08.2020 piątek, sobota
Sesja 11: Analiza ekonomiczna projektów i przedsięwzięć
grupa WRO 11-12.09.2020 piątek, sobota
Sesja 12: Od komunikacji do negocjacji
grupa WRO 09-10.10.2020 piątek, sobota