Personal Leadership Academy 2020

GRUPA A – Warszawa


Sesja 1: Przywództwo w procesie zmian: nowe realia i nowe wyzwania dla liderów
grupa A 11-12.12.2019 środa, czwartek
Sesja 2: Lider w sieci relacji: budowanie inteligencji emocjonalnej i społecznej
grupa A 29-30.01.2020 środa, czwartek
Sesja 3: Komunikacja lidera (na licencji firmy Communispond): od eliminacji błędów do mistrzostwa
grupa A 19-20.02.2020 środa, czwartek
Sesja 4: Budowanie silnej marki osobistej jako narzędzia reputacji, wpływu i perswazji
grupa A 18-19.03.2020 środa, czwartek
Sesja 5: Lider negocjator: jak realizować złożone cele w trudnych warunkach
grupa A 22-23.04.2020 środa, czwartek
Sesja 6: Władza: kluczowy element sukcesu lidera – między skutecznością a etyką
grupa A 13-14.05.2020 środa, czwartek
Sesja 7: Innowacyjny lider: jak przewodzić innowacji w firmie
grupa A 17-18.06.2020 środa, czwartek
Sesja 8: Lider jako agent zmiany: wymiar psychologiczny i organizacyjny
grupa A 08-09.07.2020 środa, czwartek
Sesja 9: Zarządzanie wyzwaniami życia zawodowego i osobistego: między stresem a osiągnięciami
grupa A 26-27.08.2020 środa, czwartek
Sesja 10: Globalny lider przyszłości: jak wygrywać w zmieniającym się świecie biznesu i organizacji
grupa A 16-17.09.2020 środa, czwartek