Strategic Leadership Academy 2019

Sesja 1: Nowe trendy w strategii i zarządzaniu strategicznym: w poszukiwaniu szans na zyskowny rozwój
grupa B 05-06.04.2019 piątek, sobota
Sesja 2: Strategia konkurencyjna: jak wygrywać w warunkach intensywnej rywalizacji i utowarowienia
grupa B 17-18.05.2019 piątek, sobota
Sesja 3: Jak wygrywać za pomocą innowacji: wymiar strategii, modelu biznesowego i produktu
grupa B 14-15.06.2019 piątek, sobota
Sesja 4: Podejmowanie decyzji w praktyce lidera: szybsze i lepsze decyzje w nowych realiach organizacyjnych
grupa B 12-13.07.2019 piątek, sobota
Sesja 5: Proefektywnościowa kultura organizacyjna
grupa B 06-07.09.2019 piątek, sobota
Sesja 6: Zarządzanie przychodami i kosztami: jak zwiększyć przychody i zredukować koszty w tym samym czasie
grupa B 04-05.10.2019 piątek, sobota
Sesja 7: Strategie sprzedaży nowej generacji: większa sprzedaż przy większej efektywności
grupa B 15-16.11.2019 piątek, sobota
Sesja 8: Zarządzanie wartością spółki: w jaki sposób identyfikować nowe szanse na rozwój?
grupa B 06-07.12.2019 piątek, sobota
Sesja 9:Transformacja marketingu: nowe role i zadania, ścieżki i zachowania klientów, miejsce w organizacji
grupa B 10-11.01.2020 piątek, sobota
Sesja 10: Od budowania wartości spółki do budowania osobistego sukcesu
grupa B 07-08.02.2020 piątek, sobota