Programy in-company

Rozwiązania skrojone na miarę potrzeb Twojego biznesu

Programy i warsztaty ICAN Institute organizujemy również w wersji zamkniętej (in-company). Ich zawartość jest zawsze ściśle dostosowana zarówno do specyfiki konkretnej firmy, jak i do przyszłych zadań czekających szkoloną grupę menedżerów czy specjalistów. Nasi eksperci mogą też wesprzeć Twoją firmę w ramach konsultingu lub spotykając się z Twoimi pracownikami w ramach wystąpienia inspiracyjnego, tzw. power speech.

Przeprowadziliśmy ponad 230 projektów zamkniętych dla ponad 180 firm. Zaufali nam między innymi:

Akademia Rozwoju przeprowadzona przez ICAN Institute dla 12 kluczowych menedżerów Grupy Topex pozwoliła uczestnikom na bieżąco przekładać nowo zdobytą wiedzę na konkretne działania. Dziś z satysfakcją obserwuję dalszy rozwój zawodowy absolwentów tego programu, którzy przyjmują na siebie nowe wyzwania w naszej firmie.

Inez Kulpińska
HR Director, Grupa Topex Sp. z o.o.

Wybrane programy in-company zrealizowane przez ICAN Institute:

Raiffeisen Leasing

Celem programu Raiffeisen Leasing Management Academy było przygotowanie grupy nowych menedżerów z centrali i sprzedaży do aktywnego wspierania firmy w realizacji ambitnych celów, z wykorzystaniem najlepszych światowych praktyk. Wzięło w nim udział 29 osób. Program pozwolił osiągnąć uczestnikom wyższy stopień kompetencji menedżerskich i przywódczych, co od razu zaczęło przekładać się na sukces firmy.

TEVA

Po przeprowadzeniu wewnętrznego projektu wyłaniającego talenty Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o. skierowała na szkolenie First-Time Manager™, pod hasłem „Talents Management”, grupę 18 pracowników. Celem szkolenia było ugruntowanie zdobytej wiedzy i rozwój dodatkowych umiejętności, dzięki którym młodzi menedżerowie będą mogli efektywnie wspierać firmę w jej dynamicznym wzroście.

Benefit Systems

Zorganizowaliśmy dwie edycje programu rozwoju kompetencji menedżerskich dla kluczowych partnerów Benefit Systems. Business Management Executive Program przekazał uczestnikom sprawdzone narzędzia biznesowe oraz najlepsze praktyki zarządzania, pozwalające zwiększać zyski i rozwijać działalność nawet na niepewnych rynkach.

Alior Bank

Po zbudowaniu krajowej sieci oddziałów na bazie nowatorskiego modelu biznesowego (opisanego w „Harvard Business Review Polska”, luty 2012) bank stanął przed wyzwaniem konsolidacji, wzrostu rentowności oraz poszukiwania dalszych możliwości rozwoju. Specjalna wersja Akademii Strategicznego Przywództwa™ opracowana dla banku koncentrowała się właśnie na tych zagadnieniach.

„Program okazał się bardzo istotny dla rozwoju pracowników, a tym samym całej firmy. Dla mnie udział w tym przedsięwzięciu był ważnym krokiem w karierze.”

Mariusz Rosa
Dyrektor ds. Rozwoju Biznesu, LINK4 TU SA

Samsung

Grupa 32 menedżerów firmy Samsung , mierzących się z wyzwaniami zwiększenia innowacyjności i efektywności osobistej, uczestniczyła w programie Management™ w wersji in-company pod nazwą „Discover the Leader in You”. Na prośbę klienta szczególny nacisk został położony na sesje na temat finansów, przywództwa, strategii i zarządzania projektami.

Bank Pocztowy

W programie First-Time Manager™ wzięła udział grupa niemal 150 pracowników średniego szczebla – naczelników, kierowników i innych. Dzięki realizacji tego programu wszyscy otrzymali jednolitą, solidną podstawę do rozwoju jako zwierzchnicy kilkuosobowych zespołów. Ta pierwotnie zróżnicowana grupa – o różnym stażu i doświadczeniach – zwiększyła swoje kompetencje menedżerskie.

Zakłady Azotowe Puławy

Lider branży chemicznej w Polsce realizował program rozwojowy dla kadry zarządzającej Top 100. Celem programu był wzrost kompetencji kluczowej kadry spółki w zakresie zarządzania strategicznego i operacyjnego. Nasza współpraca obejmowała obszary dotyczące przywództwa, zarządzania zespołami, finansów, strategii. Program wspierał menedżerów ZA Puławy w realizacji innowacyjnej wizji rozwoju spółki.

Aegis Media

30 menedżerów z 6 różniących się od siebie pod względem kulturowym i organizacyjnym spółek grupy w Polsce stanęło przed wyzwaniem opracowania spójnego systemu zarządzania i komunikacji w ramach nowej wizji i strategii grupy. Podczas sesji szkoleniowo-warsztatowych z obszarów: strategii, przywództwa, marketingu, finansów, zarządzania zespołami, projektami i procesami omówili i przygotowali nowe rozwiązania, które pomagały w realizacji ambitnych planów i założonych celów biznesowych.

Dzięki przyjętej strategii wiemy, czego na pewno nie chcemy robić. To pozwoliło nam odpuścić rzeczy mniej ważne i skupić się wyłącznie na kluczowych dla rozwoju biznesu obszarach.

Piotr Pierowicz
dyrektor zarządzający, Marcopol Sp. z o.o.

Winkhaus

Program wdrożenia aktywnej sprzedaży oraz obsługi posprzedażowej w Winkhaus pomógł przejść firmie od sprzedaży kontraktowej do budowania oferty wartości. Uczestnicy otrzymali niezbędną, praktyczną wiedzę dotyczącą technik sprzedaży i obsługi klienta w sektorze B2B.

Lyreco

Jeden z największych na świecie dostawców artykułów biurowych do odbiorcy końcowego uczestniczył w specjalnym, korporacyjnym programie wykorzystującym narzędzia i instrumenty w zakresie zarządzania zespołami, Customer Service oraz zarządzania projektami.

Pratt & Whitney Kalisz

Priorytetem spółki Pratt & Whitney Kalisz jest ciągłe doskonalenie umiejętności pracowników i związany z tym rozwój organizacji. Aby budować innowacyjną firmę, gotową do sprawnego funkcjonowania, niezbędna jest aktualna wiedza z zakresu praktyk menedżerskich. Dlatego właśnie już od 16 lat firma korzysta z wielu programów ICAN Institute – zarówno zamkniętych, przygotowywanych specjalnie na potrzeby organizacji, jak i otwartych (np. First-Time Manager™, Management™, Akademia Strategicznego Przywództwa™). Menedżerowie firmy zdobywają dzięki nim wiedzę między innymi z zakresu zarządzania innowacyjnością czy zarządzania zmianą.

Multiserwis

Korporacyjna wersja programu Management™  odbyła się w kluczowym dla firmy momencie: Multiserwis łączył się wówczas w ramach fuzji z inną spółką. Szkolenie zostało skrojone na miarę potrzeb organizacji – menedżerowie wyższego stopnia, którzy wzięli w nim udział, poza ugruntowaniem dotychczasowej wiedzy zdobyli również umiejętności niezbędne w nowej sytuacji. Szczególny nacisk został położony na kwestie związane z zarządzaniem zmianą oraz budowaniem zespołów i ich integracją. W efekcie po trzech latach od połączenia spółek i dwóch latach od ukończenia programu przedsiębiorstwo działa jak jeden organizm, osiągając rekordowe wyniki i stale rozwijając oferowane usługi.

Dla Twojej firmy również przygotujemy program dopasowany do jej potrzeb

Skontaktuj się z nami – wspólnie opracujemy rozwiązanie, które przełoży się na kompleksowy rozwój pracowników Twojej organizacji.
Gdańsk/ Poznań

Elżbieta Sadowska

tel. 606 809 100
e.sadowska@hbrp.pl

Katowice/ Kraków/ Wrocław

Dariusz Ptak

tel. 668 322 937
d.ptak@hbrp.pl

Warszawa/ Łódź/ Lublin

Tomasz Straszyński

tel. 664 932 903
t.straszynski@hbrp.pl