Izabela Stachurskakonsultant i trener przywództwa, certyfikowany coach, doświadczony manager, wykładowca akademicki, publicystka

izabela-stachurska
Specjalizacja
  • Przywództwo kadry zarządzającej, kierowniczej i akademickiej
  • Transformacja kultury organizacyjnej
  • Diagnoza kompetencji i zachowań przywódczych
  • Zarządzanie zespołem
  • Coaching indywidualny
  • Coaching zespołów

Wierzy, że wewnętrzna struktura lidera wpływa zarówno na skuteczność jego przywództwa jak i osiągnięcia firmy. Warunkiem odnoszenia sukcesów w złożonej rzeczywistości jest podniesienie jakości osobistego przywództwa. Za kluczowe elementy skuteczności lidera uznaje: determinację w realizacji wizji i celów, zaraźliwą inspirację, unikalny styl, integralność, posiadanie wpływu, umiejętność zbudowania zaufania, budowanie dobrych relacji.

Twórca autorskich programów przywództwa. Coach Schouten & Nelissen w Holandii, współprowadzi procesy certyfikacji The Leadership Circle® dla coachów i badania diagnostyczne dla liderów z różnych krajów i kultur (Szwajcaria, Niemcy, Włochy, Wielka Brytania, Francja, Dania, Czechy, Holandia, Turcja, Japonia). Jedna z niewielu w Polsce prowadzi badania określające poziom kompetencji przywódczych i zachowań ograniczających lidera – Leadership Circle Profile™ (dla liderów i managerów) oraz Leadership Cutlure Survey™, służący badaniu kultury w całej organizacji. Doświadczony manager w obszarach: tworzenia strategii, rozwoju instytucji, tworzenia systemów i procesów zarządzania instytucją, marketingu, komunikacji, zarządzania projektami, zarządzania wiedzą. Przez wiele lat związana z The British Council, Instytutem Adama Mickiewicza, zdobyła także doświadczenie w pracy w UK Trade and Investment w Nowym Jorku. Obecnie pracuje nad pierwszą własną publikacją w obszarze przywództwa. Mówca inspirujący konferencji biznesowych.

Kwalifikacje: Professional Certified Coach – International Coach Federation, Certified Professional Co-Active® Coach, Co-Active® Leadership Programme graduate, The Leadership Circle Profile™ – Certified Coach, The Leadership Circle Profile Manager Edition™ – Certified Coach, The Leadership Culture Survey™ – Certified Coach, Master Person Analysis – Certified User,

Poznaj innych prowadzących