prof. Pankaj Ghemawatprofesor strategii globalnej w IESE Business School

prof-pankaj-ghemawat

Profesor strategii globalnej w IESE Business School, profesor zarządzania globalnego oraz dyrektor Center for the Globalization of Education and Management (Centrum Globalizacji Edukacji i Zarządzania) przy Stern School of Business, New York University.

W latach 1983-2008 należał do kadry naukowej Harvard Business School, gdzie w 1991 roku otrzymał tytuł profesora zwyczajnego, jako najmłodszy wykładowca w historii tej uczelni. Ghemawat był także najmłodszym „guru” ujętym w słowniku biograficznym największych autorytetów zarządzania wydanym w 2008 przez tygodnik „The Economist”. Autor wielu bestsellerów m.in. Commitment (Zaangażowanie), Games Businesses Play (W co grają firmy), Strategy and the Business Landscape (Strategia i krajobraz biznesowy), Redefining Global Strategy (Napisać strategię globalną od nowa), czy World 3.0 (w Polsce wydanego przez ICAN Institute jako Świat 3.0. Jak wygrywać w erze globalizacji). Twórca Depth Index of Globalization, wszechstronnej analizy globalizacji oraz rozwoju rynków wschodzących.

Członek stowarzyszeń naukowych Academy of International Business oraz Strategic Management Society. Laureat wielu prestiżowych nagród m.in. McKinsey Award za najlepszy artykuł opublikowany w „Harvard Business Review”.

Pankaj Ghemawat był gościem specjalnym konferencji Strategia na pokryzysowe czasy organizowanej przez ICAN Institute i „Harvard Business Review Polska” (2015).

Poznaj innych prowadzących