Tomasz Bieniasekspert zarządzania metodą Objectives and Key Results w obszarze nowych technologii

tomasz-bieaanias
Specjalizacja
  • Strategia
  • Zarządzanie zespołem
  • Transformacja organizacji
Szkolenia

Ekspert zarządzania w świecie nowoczesnych technologii. Propagator i entuzjasta modelu organizacyjnego Objectives and Key Result, którego wdrożenie pozwala zespołom szybciej i skuteczniej realizować strategie firmy. Głęboko wierzy, że jasne priorytety oraz odpowiednie komunikowanie celów zwiększają zaangażowanie ludzi i wspierają kulturę współpracy.

Zajmuje się polską branżą internetową od początku jej istnienia. Karierę zawodową rozpoczynał jako dziennikarz. W swoim dorobku ma jeden z pierwszych polskich podręczników na temat internetu.

Od 2000 r. specjalizuje się w rozwoju produktów cyfrowych. Opracowywał strategie redukcji kosztów infrastruktury software’owej dla wielu firm. Zarządzał zespołami deweloperskimi, a także rozwijał produkty internetowe i projektował doświadczenia ich użytkowników (UX – ang. User eXperience).

Nadzorował projekty o znaczeniu strategicznym m.in. czuwając nad migracją reklam z serwera własnego Gazeta.pl do rozwiązania oferowanego przez Google oraz migracji kilkuset tysięcy indywidualnych kont pocztowych z poczty obsługiwanej przez Gmail do systemu Dreamlab. Odpowiadał za odbudowę ruchu sieciowego (SEO) na portalach Gazeta.pl oraz prowadził program wdrażania metody Objectives and Key Results w zespole Agora SA.

Od 2015 r. dzieli się doświadczeniami w ramach prowadzonych szkoleń i warsztatów z zarządzania produktem cyfrowym i transformacji cyfrowej przedsiębiorstw. W ICAN Institute prowadzi sesje dotyczące przekładania strategii firmy na działania pracowników przy użyciu metody OKR.

Współtwórca serwisu blogowego Blox. Autor strony Okry.pl, obszernego kompendium wiedzy o zarządzaniu według metodyki Objectives and Key Results. Od 2004 r. prowadzi blog autorski „Tebe Gada”, gdzie porusza zagadnienia z obszaru user experience, metod rozwoju produktów cyfrowych i nowoczesnego zarządzania.

Poznaj innych prowadzących