ICAN Research

Precyzyjna diagnoza i wsparcie w obliczu wyzwań biznesowych

Po co zgadywać, skoro możesz wiedzieć?

Intuicja w biznesie pozwala osiągać rzeczy wielkie, ale niejednokrotnie wpędza firmy w równie wielkie tarapaty. Zbadamy dla Ciebie obecną sytuację na rynku lub w Twojej firmie i opierając się na wnikliwej analizie danych oraz bogatej bazie benchmarków zarekomendujemy działania, które pozwolą Ci osiągnąć sukces. Bez zgadywania! 

Indywidualne podejście

Każda firma ma własną specyfikę, a przez to odrębne wyzwania. Analizujemy je, dobierając optymalny zestaw narzędzi: pogłębionych wywiadów, ankiet papierowych i online (oprogramowanie CAWI), specjalnych warsztatów, sesji kreatywnych itp.

Więcej niż diagnoza

Wiemy, że badanie to dopiero początek zmian prowadzących do wzmocnienia pozycji Twojej firmy na rynku. Nie zostawimy Cię z samymi wynikami: na ich podstawie udzielimy Ci konkretnych wskazówek i będziemy aktywnie pomagać we wdrażaniu rozwiązań, które pozwolą na sprawną realizację Twoich celów. Dzięki współpracy z ekspertami ICAN Institute jako jedyni na rynku jesteśmy w stanie zapewnić Ci tak kompleksowe wsparcie.

Siła dotarcia

Posiadamy bazę prezesów, członków zarządów i dyrektorów największych firm w Polsce. Marka „Harvard Business Review Polska” pozwoliła nam zbudować ekskluzywne panele badawcze, w których chętnie uczestniczą zamożni i bogaci Polacy.

Profesjonalna infrastruktura badawcza

Nasz panel online zawiera 60 000 kontaktów do top menedżerów i właścicieli firm, a telefoniczny – prawie 200 000 do osób zamożnych i bogatych. Współpracujemy z ponad 1000 ankieterów i audytorów na terenie całej Polski. Dysponujemy własnym studiem telefonicznym liczącym ponad 40 stanowisk.

Specjalizujemy się w badaniach B2B z następujących obszarów:

TRENDY

Analizujemy trendy rynkowe w wybranych sektorach, przewidujemy kierunki ich rozwoju i nadchodzące wyzwania. Badamy praktyki zarządcze i mierzymy benchmarki w oparciu o metodologie prezentowane w „Harvard Business Review Polska”. Identyfikujemy także zwycięskie strategie ekspansji polskich przedsiębiorstw we wchodzeniu na rynki zagraniczne.

ANALIZA STRATEGICZNA

Pomagamy firmom rozstrzygnąć dylematy strategiczne, wskazując im nowe możliwości rozwoju. Na podstawie badań rynku i sytuacji wewnętrznej organizacji pokazujemy, jakie bariery firma musi zwalczyć oraz na jakich czynnikach skupić swoje działania, aby osiągnąć stabilny wzrost.

MARKETING

Prowadzimy badania obejmujące zagadnienia marketingu produktowego i relacyjnego: testy produktów i usług, badania segmentacyjne, analizy procesów decyzyjnych i zachowań zakupowych, badania komunikacji marketingowej i pozycjonowania marek.

DIAGNOSTYKA INDYWIDUALNA I ZESPOŁOWA

Wykorzystując zróżnicowane narzędzia diagnostyczne, pomagamy menedżerom i ich zespołom precyzyjnie określić ich potrzeby rozwojowe, mocne i słabe strony, oraz to, jak powinni przygotować się do implementacji zmian nakierowanych na zwiększenie efektywności. Diagnostyka ICAN Research stanowi integralną część programów rozwojowych ICAN Institute.

Oprócz autorskich badań, wykorzystujemy narzędzia diagnostyczne na licencji naszych partnerów

Skontaktuj się z nami

Wspólnie omówimy Twoje potrzeby i dobierzemy badanie, które przełoży się na podniesienie konkurencyjności Twojej organizacji.

Mariusz Smoliński

ICAN Research Director
tel. 606 489 600
m.smolinski@hbrp.pl